Over ons

Wat is BHM?

Black History Month (BHM) is een jaarlijkse viering (gedurende de maand maart) van de veerkracht van de zwarte gemeenschap in het heden en het verleden. Het is een poging om de manier waarop we het verleden en het heden vertegenwoordigen, te transformeren door middel van, onder andere, gesprekken, uitwisselingsmomenten, lezingen, film, debat, performances en expo. Hierbij is de inzet om via een people’s history/history from below (dat het verleden verteld vanuit het perspectief van alledaagse mensen in plaats van leiders) de geschiedenis eerlijker/waarachtiger en inclusiever te maken, dus meer over ons allemaal, ongeacht onze socio-economische, etnische of culturele achtergronden. De uiteindelijke drijfveer is het belang aan te tonen van de conservatie en bevordering van culturele diversiteit en het recht op cultuur voor iedereen in onze samenleving.


Ons doel

  • De participatie, het besef en de zichtbaarheid van Black History Month vergroten en verankeren in de zwarte gemeenschap (Black History Month aantrekkelijk maken voor vrijwilligers)
  • Nationale en internationale netwerken vormen
  • Documenteren en gegevens verzamelen over de zwarte gemeenschap in België
  • Inbedding/nabijheid creëren in de gemeenschap
  • Mensen uit de gemeenschap empoweren, dit wil zeggen, ze in staat stellen om creatief en inventief te zijn en hen helpen om hun potentieel te ontwikkelen, binnen een institutioneel kader te werken en groepsbeslissingen te nemen.
  • Duurzaam engagement bewerkstelligen
  • Bewustzijn bevonden onder de zwarte gemeenschap van hun sociaal, economisch en politiek potentieel.
  • Het vergroten of coördineren van mogelijkheden voor leden van de zwarte gemeenschap om met dienstverleners samen te werken en om deze aanbieders in staat te stellen diensten aan te passen om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de gemeenschap.
  • Een professioneel maar toch toegankelijke werking creëren

Het team

Black History Month is gestart vanuit de studentenvereniging AYO (African Youth Organization) in Antwerpen, waar in 2017 Aminata Ndow en Mohamed Barrie vanuit hun bestuursfuncties het concept van Black History Month wilden introduceren in België. Richting de tweede editie van BHM is er besloten om de algemene coördinatie van BHM los te koppelen van AYO, om de verder groei te bevorderen. Sinds 2019 maakt BHM deel uit van O.S.U. vzw.

O.S.U. (Our Stories Uncensored) is een nieuwe vzw die gevormd is door Antwerpse jongeren met Afrikaanse roots, met jarenlange ervaring in sport- cultuur- en jeugdwerkingen. Momenteel zet de vzw zich in op het organiseren van evenementen (African Royal Ball & Kroeshaar festival) en langlopende projecten (Shoot For Dreams & Black History Month). Deze zijn bedoeld om de eigenwaarde, het zelfbewustzijn en de zichtbaarheid te vergroten van mensen die deel uitmaken van de Afrikaanse diaspora en zoals in het geval van Shoot For Dreams, meisjes die participatiedrempels ondervinden wegens hun sociaal-economische positie. Via deze wegen trachten we kansen voor bepaalde groepen om deel te nemen aan de samenleving te vergroten en sociale solidariteit, sociale mobiliteit en zelfredzaamheid te bevorderen.

Vanuit de noodzaak die er was om vanuit een geworteld grassroots-project naar een structuur te gaan die duurzaam is, is een dynamische kerngroep ontstaan die via opgedane ervaringen en vormingen het project draagt. Uit persoonlijke ervaringen, rapporten en wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat mensen met Afrikaanse roots in Vlaanderen ongeacht hun opleidingsniveau nog altijd tegen hoge drempels botsen inzake participatie, racisme, ongelijke loopbaanperspectieven, mismatch diploma en huidig beroep etc… (cf. Onderzoek KBS 2019, FOD Werkgelegenheid 2019). Daarom willen we zelf ruimtes creëren waar vrijwilligers a.d.h.v. hun engagement tot het project hun competenties kunnen versterken en hun netwerk kunnen uitbreiden. De kerngroep en de vrijwilligers zullen op deze manier intens betrokken zijn om de doelstellingen van het project (die dynamisch zijn) steeds te (her)definiëren en uit te dragen.

Na de tweede editie van BHM Antwerp met 28 events, happenings en tentoonstellingen in voornamelijk Antwerpen, Vilvoorde en Schaerbeek was het tijd om de ambitie om van BHM een nationale viering te maken kenbaar te maken met de aankondiging van Black History Month Belgium. In 2020 zijn we trots om te zeggen dat er in Antwerpen, Gent, Brussel, Schaerbeek, Vilvoorde, Mechelen en Limburg door samenwerkingen met partners, lokale teams en vrijwilligers de eerste grote stap is gezet om van BHM Belgium een people's history te maken.

Momenteels bestaat het Black History Month Belgium team uit een nationale kerngroep versterkt met lokale teams in Antwerpen, Brussel, Gent en Hasselt. Onze ambitie is om te groeien naar een horizontale bottom up werkingen met linken in zoveel mogelijk steden in België.


Onze nationale kerngroep bestaat uit:

Algemene coördinatie: Aminata Ndow

PR & Communicatie: Ange-Vanessa Nsanzineza, Jelaime Dino Mayamba and Rhoda Yeboah

Grafisch ontwerp: Rachel Hansoul

Team Gent en Brugge: Faiza Osaman and Philsan Osman

Team Brussel: Eric Cyuzuzo, Olga Briard, Laura Ganza and Bettina Guigui

Team Antwerpen: Audrey Ikirezi, Merryl Njimegni, Cheikh Niang, Nico Hillé, Sophie Gallant, Jason-Louise Graham, Uwera Kathy Franckaerts, Eyram Amavi and Awula Cole


Verder doen we beroep op het werk en de inzet van talloze vrijwilligers en gemeenschapsorganisaties die Black History Month Belgium mee mogelijk maken.