OPEN CALL - RESIDENTIE BIB VREDE (Borgerhout)

Geschreven door: Residentie Bib-Vrede

January 28, 2022

OPEN CALL - RESIDENTIE BIB VREDE (Borgerhout)

Heb jij zin om een bibliotheek aan te zetten tot het deconstrueren en reconstrueren van haar werking tot een ruimte met een veelvuldigheid aan inzichten? Sta je te popelen om te onderzoeken hoe het BHM-thema van dit jaar, ‘power of assembly’ toegepast kan worden in de context van een bibliotheek? BHM organiseert dit jaar opnieuw een residentieprogramma in een bibliotheek, dit keer in samenwerking met Bib Vrede in Borgerhout, Antwerpen. Bekijk onze open call hier.

bib vrede

In maart 2021, toen de pandemie de pauzeknop induwde op ons dagelijks leven, gingen vijf residenten de uitdaging aan om na te denken over het thema dekolonisatie/dekolonialiteit in de context van een bibliotheek. Gedurende een maand onderzochten, observeerden en bediscussieerden de residenten de collecties en de werking van Bib Sophie in Brussel. Het resultaat van de wekelijkse meetings onderling en met het bibpersoneel, was een rapport dat de huidige tekortkomingen blootlegde en suggesties aanreikte om deze aan te pakken. Ook stelden de deelnemers een lijst op met onder andere boeken, cd’s, dvd’s en stripboeken waar de bibliotheek, en dus ook haar bezoekers, baat bij heeft.

Halverwege de residentie kwamen de residenten samen met PHD fellow Baudouin Mena Sebu om te bespreken hoe ze dit proces hebben aangepakt en wat ze nog van plan waren. Later volgde een tweede gesprek, met videoartiest en schrijfster Maryam Kamal Hedayat. Als reflectie op het residentieproces, onderzochten ze hoe bib Sophia zich in een dekoloniaal kader kan engageren. Tot slot werd hun denkproces ook vastgelegd in een korte documentaire.

Dit jaar brengt BHM het residentieprogramma terug, maar dit keer in Antwerpen en in het teken van het BHM-thema van 2022: “the power of assembly”. Deze editie staat in het teken van het documenteren van de verschillende manieren waarop zwarte mensen in België door de jaren heen zijn samengekomen en in overleg hebben gehandeld om bewustzijn te creëren, vragen te stellen en nieuwe manieren van denken, handelen, zijn, creëren, en te verkennen. Dit residentieprogramma nodigt je uit om na te denken over zowel de inspanningen van zwarte mensen hiertoe uit het verleden en het heden, en hoe deze onze levens kunnen verrijken. Hieronder vind je alle nodige informatie over de residentie.

Black History Month Belgium 2022 staat in het teken van verzamelen. Verzamelen als samenbrengen van collecties, van mensen, van bewoners. Voor bib Vrede in Borgerhout een goede gelegenheid om haar werking en collectie onder de loep te nemen.

Bib Vrede organiseert daarom een residentie. Vier jonge residenten tussen 15 en 30 jaar zullen tijdens de Black History Month in maart ’22 de werking van de bib onderzoeken. Ze bekijken kritisch de collectie en de activiteiten die in de bib doorgaan. Daarbij hebben ze aandacht voor gaten, miskopen, tegenstrijdigheden, drempels en andere obstakels.

Ze denken na over vragen als: Op welke manier kunnen een hedendaagse collectie en werking mensen samenbrengen? Hoe versterken we de stem van Borgerhoutse en Antwerpse zwarte schrijvers, filmmakers en culturele spelers? Welke rol kan bib Vrede opnemen naar haar gemeenschap toe? Hoe kan de bibliotheek een actievere speler zijn in het samenbrengen of verzamelen van mensen?

De residenten gaan aan slag tijdens vier afzonderlijke dagen tussen maart en mei ’22. Ze doen nadien voorstellen om de bibliotheekwerking aan te passen. Die voorstellen kunnen gaan van een inhoudelijke commentaar tot een artistiek werkstuk. Vervolgens zullen de onderzoeksresultaten en de artistieke ingrepen tijdens een tweetal publieke momenten besproken worden. Met het oog op duurzaamheid en kennisdeling maken we een opname van beide gesprekken.

Heb jij expertise in of een passie voor een thema dat binnen een bibliotheekcontext waardevolle ideeën en verschuivingen kan teweegbrengen? Stuur dan voor 6 februari jouw profiel en korte motivatie naar bib.vrede@antwerpen.be met als onderwerp ‘Black History Month’. Voor iedere resident is een vergoeding van € 500 voorzien. De specifieke data in maart tot mei zullen in samenspraak bepaald worden. Wij brengen je tijdens de tweede week van februari op de hoogte!

Twijfel je nog? Bekijk dan hier de aftermovie van het residentieprogramma dat tijdens de vorige BHM-editie in bib Sophia in Schaarbeek (Brussel) plaatsvond.

Voor meer info: bib.vrede@antwerpen.be; www.bibvrede.be en blackhistorymonth.be