Derde Editie

Thema: DE WORTELS VAN ONZE GEZONDHEID

Jaar: 2020

poster2020

De derde editie van Black History Month zal in het teken staan van het holistisch welzijn van de zwarte gemeenschap in België. We gaan terug naar de historische roots van ons welzijn onder het moto: “Healing from the past in the present. Healing in the present through the past.” Holistisch welzijn is gebaseerd op het uitgangspunt dat optimale gezondheid niet alleen gebaseerd is op de afwezigheid van ziekte, maar op de balans van de persoon als geheel. Als het gaat om holistisch welzijn wordt rekening gehouden met al de componenten die de gezondheid en het evenwicht van het lichaam beïnvloeden. Voor onze visie op holistisch welzijn baseren we ons op de “Food for Thought” piramide opgesteld door klinisch sociaal werker, Laura McKibbin. Volgens haar focussen we te veel op gezond eten en sporten als primaire determinanten van een goede gezondheid. Hoewel deze belangrijke factoren kunnen zijn, vergeten we vaak de vele andere factoren die waarschijnlijk een nog diepgaander effect op de gezondheid hebben. Factoren zoals genetica, geluk, socio-economische factoren, relaties en sociale ondersteuning, purpose en meaning, humor, optimisme en spel, emotionele veerkracht en ten slotte beweging/sport en voedingsadvies. Voor elk van deze factoren zullen er doorheen de maand activiteiten zijn om een process in gang te zetten en om ons bewuster te maken van hoe we als individu en gemeenschap samen kunnen werken aan een beter holistisch welzijn.