THE GREAT GREEN WALL

Datum: 06/03/22

Uur: 18:00

Plaats: Antwerpen

Beschrijving : THE GREAT GREEN WALL

Organisatie/Artiest: De Cinema, Green Deen vzw

• Location: De Cinema – Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen

• Time: TBA

• Language: NL

• CST: Yes

• Tickets: https://www.destudio.com/nl/project/great-green-wall • Partners: De Cinema, Green Deen vzw

De Grote Groene Muur is een inspirerende beweging van nu. Dit Afrikaanse initiatief heeft als doel een nieuw wereldwonder te stimuleren over de hele breedte van het continent: over 8.000 km en voor miljoenen mensen. De Malinese zangeres Inna Modja reist van Senegal tot Oost-Afrika, langs de Grote Groene Muur, om de effecten van de klimaatverandering op microniveau aan het licht te brengen. Voedselschaarste, conflicten en migratie bewijzen dat streken en volkeren in een kwalijke toestand verkeren. Tijdens haar tocht ontmoet Inna verschillende artiesten en muzikanten, die allen de maatschappelijke ontwrichting als onderwerp van hun kunst nemen. De hoop in hun muziek doet leven en uit het vertrouwen in het megalomane plan om de oprukkende Sahara terug te dringen door het aanplanten van een lange bosgordel.

The Great Green Wall is niet alleen een documentaire die de actualiteit van de klimaatverandering in een voelbare werkelijkheid toont; hij getuigt van humanisme, activisme en vooral verbondenheid. Met nabespreking door Green Deen. I.h.k.v. en i.s.m. Black History Month.